Latviešu Русский English

Notariāli tulkojumi

Notariāli tulkojumi par draudzīgām cenām

Sagatavojam dokumentu  tulkojumus ar notariālu apliecinājumu. Šis dokuments var būt vadītāja apliecība, pase, laulības vai dzimšanas apliecība, izglītības atestāts, līgums u.c.

 

Dokumenta notariāli apliecinātais tulkojums tiek iesiets (caurauklots) kopā ar oriģinālu vai notariāli apliecinātu norakstu, pēc Jūsu pieprasījuma.

Lai paātrinātu procesu, variet nosūtīt mums tulkojamā dokumenta kopiju uz e-pastu, tādējādi tulks uzreiz var uzsākt tulkošanas darbu, bet, lai notariāli apliecinātu iztulkoto dokumentu, Jums ir jānogādā dokumenta oriģināls mūsu birojā.

Lai veiktu notariāli apliecinātu tulkojumu, ir nepieciešams pilnībā noformēts un juridiski spēkā esošs dokuments.

Papildu informāciju par dokumentu noformēšanu atradīsiet 28.09.2010. MK noteikumi Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība"

un "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā".