Latviešu Русский English

Noderīga informācija

Atbildes uz Jūsu jautājumiem

Kā aprēķināt cenu tulkojumam?

Cena tulkojumam tiek aprēķināta par avota valodas lappusi. Par standarta lappusi tiek uzskatīta lappuse, kurā ir 250 vārdi. Vārdu skaitu aprēķina šādi: Tools-->Wordcount-->Words. Iegūto vārdu skaitu izdaliet ar 250 un sareiziniet ar tulkojuma cenu.

Vai man ir jāuzrāda dokumenta oriģināls, ja tulkojumu vajadzēs apliecināt notariāli?

Jā, lai Jūsu dokumenta tulkojumu notariāli apliecinātu, ir jāuzrāda oriģināls, jo, saskaņā ar likumdošanu, dokumenta oriģināls jāiesniedz notāram kopā ar dokumenta tulkojumu.

Kādu dokumentu tulkojumus neapliecina?

Notārs neapliecina tādu dokumentu tulkojumus, kuri ir rakstīti ar zīmuli, svītroti, laboti, dzēsti nav sašūti (Min.kab.not.Nr 291).

Kā noteikt vārdu skaitu dokumentā?

Vārdu skaitu aprēķina šādi: Tools-->Wordcount-->Words vai Rīki-->Teksta apjoms-->Vārdi.