Latviešu Русский English

Maketēšana

Maketēšana ir teksta un grafikas izvietošana un noformēšana datorsalikumā.

Maketēšanu pielieto laikrakstu, žurnālu, grāmatu, reklāmas materiālu, brošūru veidošanā, kad tiek pielietota specializēta programmatūra. Profesionāli datordizaineri veiks jebkura Jūsu izvēlētā iespieddarba dizaina maketa izstrādi. Izgatavoto darbu varam nodrukāt, pēc pieprasījuma.

Cenu nosaka pamatojoties uz stundu tarifu - darba veikšanai nepieciešamo stundu skaitu. Sīkāk par izcenojumiem interesēties pie mūsu projekta vadītāja.